สติ๊กเกอร์ pop up รองเท้ากัด

สติกเกอร์ Pop up ภาาษต่างชาติ

สติ๊กเกอร์ pop up รองเท้ากัด

สติกเกอร์ Pop up แปลภาษาจีน

หากเราต้องการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติ แต่บรรจุภัณ์ของเราไม่ได้พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมา เราสามารถทำสติกเกอร์ Pop up มาเสริมได้โดยใช้คำภาษาต่างประเทศลงไปเพื่อให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติของเราเข้าใจในตัวสินค้าของเรามากขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราเพิ่มโอกาสขายกลุ่มต่างชาติได้อย่างมากทีเดียว

Leave a Comment