สติ๊กเกอร์ Pop up

สติกเกอร์ Pop up แถบกาวใส ไม่ต้องกังวลเรื่องปิดทับข้อความ

สติ๊กเกอร์ Pop up
สติ๊กเกอร์ POP UP REVIVE2

สติกเกอร์ pop up แถบกาวใส ช่วยให้เวลาติดใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการปิดทับข้อความบน  packaging  ของเรา เนื่องจากบางครั้งกล่องที่เราสั่งพิมพ์ เราอาจไม่ได้ออกแบบเพื่อไว้ว่าต้องมีการติดสติกเกอร์ pop up หรือบางครั้งเราใส่ข้อมูลไปค่อนข้างเต็มพื้นที่กล่อง พอจะติดสติกเกอร์  pop up
ก็อาจไปทับข้อความ

Leave a Comment