สติ๊กเกอร์ pop up สิวที่หลัง

สติกเกอร์ pop up ช่วยเพิ่มโอกาสขาย

สติ๊กเกอร์ pop up สิวที่หลัง

สติกเกอร์ pop up กับการเพิ่มยอดขาย

บางครั้งสินค้าของเราอาจยังเป็นที่รู้จักน้อย และกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่ใช้อาจยังไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าใหม่ๆ ส่วนมากเกิดปัญหาคือ “รู้ว่าสินค้าคืออะไร แต่ไม่รู้ว่าแตกต่างหรือดีกว่านี่ห้ออื่น อย่างไร”  ในจุดนี้สติกเกอร์  pop up สามารถมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดี เนื่องจากเราสามารถใส่สรรพคุณที่สินค้าเราโดดเด่นกว่าคู๋แข็ง ให้กลุ่มลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน 

Leave a Comment